Renata Hanselmann – 1970

  Renata_750.jpg

  Poslje saobraćajne nesreće u mojim dvadesetim godinama razvila sam interes prema
  temama zdravlje, bolest i dobrobit. Homeopatija mi je pri tom postala značajni životni
  saputnik i velika strast.

  Posebno sam zainteresovana za oblast liječenja djece i omladine i pacijanata sa
  psihičkim tegobama uključujući i pacijente sa posljedicama trauma.


  *
  Vođenje samostalne prakse od 2008 u Cirih-Enge

  Četverogodišnje obrazovanje iz područja klasične homeopatije, konvencionalna medicina,
  liječenja biljem, i istočnjačke dijetetike završila u školi klasične naturopatije u Cirihu

  U okviru diplomske kliničke nastave saradnik u praksi za klasičnu homeopatiju u Mostaru,
  Bosna i Hercegovina

  Praktikum u manastiru Heiligkreuz, Cham, na temu ljekovito bilje

  U toku je daljnje obrazovanje iz oblasti homeopatije, sa naglaskom na Personal Evolution Model po
  Dr. Maheshu Gandhiu, homeopata i psihijatar i Metod senzacije po Rajanu Sankaranu i kao i učenje o biljkama 
  po Michala Yakir

  Masterclass Homeopatije sa Jürgen Weilandom, MSc Hom

  Kontinuirana edukacija iz područja Rad na traumi / tegobe kao posljedica traume,
  kod medicamondiale

  Vlastiti kursevi i predavanja iz oblasti homeopatije i homeopathije & trauma

  Članstva:
  Profesionalna udruženja HVS – Udruženje homeopata Švicarske
  Udruženje rodbine psihički bolesnih VASK Zürich
  Mreža za mentalno zdravlje Švicarska NPG
  Mreža mreža visoke osjetljivosti HSP

  U periodu od 2009 do 2016 godine, član upravnog odbora organizacije hmswiss
  i Homeopaths World Wide, bivša međunarodna krovna organizacija homeopata bez granica.
  Dugogodišnji rad na projektima u Bosni i Hercegovini, Armeniji i Švicarskoj

  U moje lične interese spadaju psihologija, šamanizam, yoga, biljke, rad u vrtu, kuhanje,
  putovanja i umjetnost