Mentalno zdravlje

  Što bolje poznajemo sebe, to će nam životi biti bolji.
  —Irvin D. Yalom

  fire.jpg

  O mentalnom zdravlju svi govore. 

  Želila bih toj temi dati aktivan doprinos i vlastitim primjerom pokazati da alternativna medicina – a posebno homeopatija – može zauzeti važnu ulogu u području mentalnog zdravlja.

  Bila sam dijete psihički bolesnih roditelja i baka i djedova. Poznajem depresiju, granični poremećaj ličnosti (borderline), šizofreniju, ovisničko ponašanje, samoubistvo i kriminal.
  Doživjela sam emocionalno nasilje, poznajem izolaciju i usamljenost.
  Bila sam“mlada njegovateljica” (young carer).
  I danas sam zbog svega toga i mog ličnog iskustva stručnjak za traumu.

  Tokom staža homeopatije u Bosni i Hercegovini sam jednom bez razmišljanja rekla (i nakon toga bila šokirana): "Tvrdim da sam i ja prošla kroz rat! Drugačije od ljudi ovdje, ali okolnosti su uporedive, jer i ja poznajem apsolutnu nepredvidljivost, strah od smrti, gladi i usamljenost."

  Boravak u Bosni i Hercegovini bio je moj katalizator i dio mog puta iscjeljenja, jer sam tek u ratom razorenoj zemlji kroz vlastitu izjavu shvatila da i sama bolujem od posttraumatskog stresnog poremećaja. Mnogo godina sam se pitala zašto se stalno osjećam loše, depresivno, tužno i neispavano.

  Moram se zahvaliti homeopatiji što se nisam potpuno izgubila! Naišla sam na nju sa 25 godina, nakon saobraćajne nesreće i u početku sam se jednostavno začudila kada sam doživjela brzi fizički oporavak. Ali ono što me najviše fasciniralo je činjenica da sam se u isto vrijeme psihički osjećala bolje i da sam ponovo pronašla i san i smjeh.

  Već se decenijama bavim homeopatijom i radim kao homeopata i terapeut. Homeopatski pogled na zdravlje i bolest postao je moja životna orijentacija: bolest je normalna reakcija na nenormalne okolnosti.

  I upravo zato iz mog ličnog iskustva bih želila da vas ohrabrim da primjenite alternativni medicinski, holistički pogled na svoj život, da ga uz medicinu i psihijatriju vidite kao dodatni oslonac na putu oporavka. Uvjerena sam da je u pitanjima mentalnog zdravlja bitno razumjeti i cijeniti kontekst vlastite istorije, jer niko nije od rođenja mentalno bolestan.


  Na osnovu moje vlastite povijesti u mojoj praksi radim na sljedećim područjima (i ne isključuju se druga koja nisu navedena):

  – Neurologija, razvoj mozga, razvojni poremećaji i neurološka raznolikost

  – Duševna bolest i traume u porodici – odrastanje sa psihički bolesnim roditeljima

  – Djeca s problemima u ponašanju i mentalno bolesni mladi ljudi

  – Svi aspekti rata: unutar porodice, lična ratna iskustva, transgeneracijske ratne teme