Renata Hanselmann, 1970

  Portrait_800.jpg

  Poslje saobraćajne nesreće u mojim dvadesetim godinama razvila sam interes prema temama zdravlje,
  bolest i dobrobit. Homeopatija mi je pri tom postala značajni životni saputnik i velika strast.
  Posebno sam zainteresovana za oblast liječenja djece i omladine i pacijanata sa psihičkim tegobama
  uključujući i pacijente sa posljedicama trauma.


  *
  Vođenje samostalne prakse od 2008 u Cirih-Enge i od 2019 u Uetikonu

  Četverogodišnje obrazovanje iz područja klasične homeopatije, konvencionalna medicina, liječenja biljem,
  i istočnjačke dijetetike završila u školi klasične naturopatije u Cirihu

  U okviru diplomske kliničke nastave saradnik u praksi za klasičnu homeopatiju u Mostaru,
  Bosna i Hercegovina

  Praktikum u manastiru Heiligkreuz, Cham, na temu ljekovito bilje

  U toku je daljnje obrazovanje iz oblasti homeopatije, sa naglaskom na Metod senzacije po
  Rajanu Sankaranu I na novom modela evolucije po Maheshu Gandhiu kao I učenje o biljkama po Michala Yakir

  Kontinuirana edukacija iz područja Rad na traumi / tegobe kao posljedica traume, kod medicamondiale

  Mjesečne zdravstvene konsultacije u Gemeinschaftszentrumu Wollishofen

  Vlastiti kursevi i predavanja iz oblasti homeopatije i homeopathije & trauma

  Članstva:
  Profesionalna udruženja HVS – Udruženje homeopata Švicarske
  Organizacija pacijenata Homöopathie Schweiz
  Udruženje rodbine psihički bolesnih VASK Zürich
  Mreža za mentalno zdravlje Švicarska NPG

  U periodu od 2009 do 2016 godine, član upravnog odbora organizacije hmswiss i Homeopaths World Wide,
  bivša međunarodna krovna organizacija homeopata bez granica. Dugogodišnji rad na projektima
  u Bosni i Hercegovini i Švicarskoj

  U moje lične interese spadaju psihologija, yoga, biljke, rad u vrtu, kuhanje, planinarenje,
  putovanja i umjetnost